pelgrimsroute Zuidwest-Friesland

Bolsward - Oudega - Hindeloopen - Warns - Oudemirdum - Wijckel - Balk - Oudemirdum - Koudum - Gaastmeer - Blauwhuis - Sneek - Mantgum - Easterlittens - Reahûs - Bolsward

 

hinde-walk-Odulphuspad-Hemelum

Serie Hart-ontmoetingen

Odulphuspad-pelgrimsroute-Friesland

Wandel ook in de voetsporen van de heilige Sint Odulphus in Zuidwest Friesland!